การรับรอง
มาตรฐานการรับรอง
“ระบบคุณภาพที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวคุณภาพ”

มาตรฐาน ECOCERT COSMOS

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิคแท้ทั้งระบบ โดยองค์กร ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส หน่วยตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ Natural and Organic มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออร์แกนิค (organic agricultural products) มีสาขาในฝรั่งเศสและทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค เป็นเครื่องหมายให้การรับรองออร์แกนิคที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ECOCERT COSMOS

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิคแท้ทั้งระบบ โดยองค์กร ECOCERT ประเทศฝรั่งเศส หน่วยตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ Natural and Organic มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออร์แกนิค (organic agricultural products) มีสาขาในฝรั่งเศสและทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค เป็นเครื่องหมายให้การรับรองออร์แกนิคที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ISO9001:2015

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด มีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับการตรวจเพื่อขอการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง GCL International สหราชอาณาจักร ให้การรับรองมาตราฐานสากล มากกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป มากกว่า 25 ปี 

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ISO9001:2015

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด มีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 และได้รับการตรวจเพื่อขอการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง GCL International สหราชอาณาจักร ให้การรับรองมาตราฐานสากล มากกว่า 50 ประเทศใน 5 ทวีป มากกว่า 25 ปี 

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASEAN GMP ลำดับที่ 145 ที่ตรวจสอบการรับรองได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมาตรฐาน ASEAN GMP เป็นระบบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 9001  ข้อกำหนดหลักของ “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน”  หรือ “ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice”  ให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างอาคารผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก  วัตถุดิบ  สูตรการผลิต อุปกรณ์การผลิตและพนักงาน การอนุมัติและยืนยันความปลอดภัยของวัตถุดิบก่อนการผลิตและจัดจำหน่าย 

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASEAN GMP ลำดับที่ 145 ที่ตรวจสอบการรับรองได้ที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมาตรฐาน ASEAN GMP เป็นระบบหนึ่งที่มีพื้นฐานมาจาก ISO 9001  ข้อกำหนดหลักของ “หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน”  หรือ “ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice”  ให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างอาคารผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก  วัตถุดิบ  สูตรการผลิต อุปกรณ์การผลิตและพนักงาน การอนุมัติและยืนยันความปลอดภัยของวัตถุดิบก่อนการผลิตและจัดจำหน่าย 

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน Thailand Trust Mark (T Mark)

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์ T-Mark (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย รับรองคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดของไทยยอดเยี่ยมระดับโลก เพิ่มโอกาสของสินค้าในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

Thailand Trust Mark คือสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน Thailand Trust Mark (T Mark)

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับตราสัญลักษณ์ T-Mark (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย รับรองคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดของไทยยอดเยี่ยมระดับโลก เพิ่มโอกาสของสินค้าในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

Thailand Trust Mark คือสัญลักษณ์แห่งความยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าความพิเศษให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ให้การรับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยตราสัญลักษณ์ Green Industry Mark สามารถติดแสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายประชาคมโลกของเนเจอร์พรอฟ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด ลดการกีดกันทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าได้หลายประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวได้ทางเว็บไซต์ Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ให้การรับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยตราสัญลักษณ์ Green Industry Mark สามารถติดแสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายประชาคมโลกของเนเจอร์พรอฟ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาด ลดการกีดกันทางการค้า สามารถส่งออกสินค้าได้หลายประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวได้ทางเว็บไซต์ Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานฮาลาล

ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรอง “มาตรฐานฮาลาล” มาตรฐานตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้การรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานฮาลาล

ผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิว บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรอง “มาตรฐานฮาลาล” มาตรฐานตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ให้การรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานแรงงานไทย

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในขอบข่ายการรับรอง รับจ้างผลิต ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานแรงงานไทย

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ระดับพื้นฐาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในขอบข่ายการรับรอง รับจ้างผลิต ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางด้านแรงงาน ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ISO22716:2007

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด มีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO22716:2007 และได้รับการตรวจเพื่อขอการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง BUREAU VERITAS กลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน ISO22716:2007

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด มีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO22716:2007 และได้รับการตรวจเพื่อขอการรับรองโดยหน่วยตรวจรับรอง BUREAU VERITAS กลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

อ่านเพิ่มเติม